MYSLIVOST

Myslivost chápeme jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému. Je to také spolková činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti kulturního dědictví.

myslivost

Aktuálně

Mohla by Vás také zajímat

s myslivostí úzce související pěstební činnost a poradenská činnost. Napište nám svou objednávku, nebo nás kontaktujte.